Πολιτική Απορρήτου

Xsoma Flats (“Xsoma”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”) λειτουργεί το δικτυακό τόπο xsomaflats.gr και μπορεί να λειτουργεί και άλλους ιστότοπους. Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από τους χρήστες αυτού του ιστότοπου. Είναι η πολιτική μας να σεβόμαστε το απόρρητό σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε κατά τη λειτουργία των ιστοτόπων μας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή και τη βελτίωση του ιστότοπου. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation -GDPR) 2016/679 και ο Νόμος 2472/1997. Οι προαναφερθείσες νομοθεσίες βρίσκονται διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)  και ενδέχεται να υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

Επισκέπτες ιστοτόπων / Δεδομένα καταγραφής

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές ιστότοπων, συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής, οι σελίδες του ιστότοπου που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, του χρόνου που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες και άλλων στατιστικών στοιχείων. Σκοπός μας στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Περιοδικά, ενδέχεται να δημοσιεύουμε στατιστικά που αφορούν μη προσωπικές πληροφορίες, π.χ. μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δυνητικά προσωπικά ταυτοποιήσιμες όπως διευθύνσεις IP για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια στα blogs / sites μας. Αποκαλύπτουμε καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και σχολιαστών αυστηρά και μόνο κάτω από τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης όπως περιγράφεται στο παρακάτω κεφάλαιο, με την εξαίρεση όμως ότι οι διευθύνσεις IP χρηστών, σχολιαστών και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολιαστών είναι ορατές στους διαχειριστές της σελίδας και του server.

Συγκέντρωση Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες μας επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με τρόπους που απαιτούν από εμάς να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγουμε εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητάμε από τους επισκέπτες που κάνουν εγγραφή να εισάγουν ένα όνομα χρήστη και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, όσοι συμμετέχουν σε συναλλαγές με την εταιρεία μας, όπως αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων που απαιτούνται για την διεκπεραίωση αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, συλλέγουμε πληροφορίες μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με την εταιρεία μας. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, αν και αυτό ενδέχεται να περιορίσει την πλήρη και απροβλημάτιστη λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων

Αποκαλύπτουμε δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης μόνο σε συγκεκριμένους υπαλλήλους μας, εργολάβους και συνεργαζόμενους οργανισμούς που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό μας ή να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στους ιστοτόπους μας και ( ii) που συμφώνησαν να μην τα αποκαλύψουν σε άλλους. Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία «Google Analytics» με μοναδικό σκοπό να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστοτόπου μας, προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας θα μεταφερθούν στη Google για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google: https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας μπορούν να διαγραφούν εντελώς κατόπιν αιτήματος. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Δεν θα ενοικιάσουμε και δεν θα πουλήσουμε δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, όπως περιγράψαμε παραπάνω, αποκαλύπτουμε  δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης μόνο κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής απόφασης ή άλλης κυβερνητικής αίτησης ή όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων της εταιρείας μας, τρίτων ή του ευρύτερου κοινού.

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας και μας έχετε παρέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενδέχεται να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέες λειτουργίες, να σας ζητήσουμε feedback επί των υπηρεσιών μας ή απλώς να σας ενημερώσουμε για εταιρικά νέα και προϊόντα. Αν μας στείλετε κάποιο αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάποιας φόρμας επικοινωνίας), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες.

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα, εντός λογικού πλαισίου, για να προστατεύσουμε από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή δυνητικά προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης.

Cookies

Ένα “cookie” είναι αρχείο πληροφορίας που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο φυλλομετρητής του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αυτά τα “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί “cookies” για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των επισκεπτών, για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας και για την αποθήκευση των προτιμήσεων πρόσβασης του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν “cookies” στους υπολογιστές τους πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους έτσι ώστε να αρνούνται τα “cookies” πριν χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα απαραίτητα “cookies”.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στην παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα για την προστασία τους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε άλλον ιστότοπο, θα κατευθυνθείτε σε αυτόν. Έχετε υπόψιν σας ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν ανήκουν, ούτε ελέγχονται από εμάς, ως εκ τούτου σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ξένων προς εμάς ιστοσελίδων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες ατόμων κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα άτομο κάτω των 18 ετών μας έχει παρέχει προσωπικά δεδομένα, δεσμευόμαστε να τα διαγράψουμε αμέσως από τους διακομιστές και τις βάσεις δεδομένων μας. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

Μεταβίβαση επιχείρησης

Εάν η εταιρεία μας, και ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, αποκτηθεί από τρίτους, τότε τα δεδομένα των χρηστών θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι μεταβιβάσεις ενδέχεται να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής της εταιρείας μας μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στους ιστότοπους μας ενδέχεται να προβάλλονται στους χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να εγκαθιστούν “cookies”. Αυτά τα “cookies” επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει τη χρήση των “cookies” από τον εκάστοτε διαφημιζόμενο. Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διανομής διαφημίσεων, επομένως δεν αποθηκεύονται, ούτε υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Ή Επιπλέον, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία “Google Ads” για λόγους διαφήμισης και επαναληπτικού μάρκετινγκ (Remarketing), δηλαδή της διαφήμιση της εταιρείας μας σε άλλους ιστότοπους σε χρήστες που έχουν προηγουμένως επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε καμπάνια επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω της σελίδας “Google Ad Preferences” της Google. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας θα μεταφερθούν στη Google για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Αλλαγές Πολιτικής Απορρήτου

Facebook & Twitter Autopublishεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα θα συνιστά την αποδοχή σας των τροποποιήσεων και αποτελεί τη σαφή συγκατάθεσή σας να τηρείτε την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Η τελευταία αλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2019, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation -GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστούμε στους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν έχετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας, μπορεί επίσης να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα συνιστά την αποδοχή της όποιας αλλαγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για τυχόν διευκρινίσεις, αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας ή αίτημα διαγραφής τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο